aboutus
مشخصات QC

تیم QC کیفیت و مشخصات را بررسی می کند

یک بخش مستقل مسئول کنترل کیفیت و ایمنی تمام محصولات تازه تولید شده و همچنین کسانی است که برای خریداران به صورت گسترده تولید می شوند.

پرسنل کنترل کیفیت که همه کارشناسان در تکالیف مربوط به محصول خود هستند، کیفیت را در هر مرحله از تولید، از مواد اولیه خام تا محصول به پایان می رسانند.

ما انتظار داریم گواهینامه ایزو 9001 اخذ شده از مرکز صدور گواهینامه چین را اعلام کنیم.

گواهینامه ها
اطلاعات تماس